سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امید اسدی نلیوان – دانشجویان کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه تهران،پردیس کرج
مهدی عبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس، پردیس نور
علی معافی رابری – دانشجویان کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه تهران،پردیس کرج
علی دسترنج – دانشجویان کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه تهران،پردیس کرج

چکیده:

پارامترهای کیفی آب از مولفه های مهم در مدیریت منابع آب و محیط زیست می باشند. به منظور بررسی تغییرات کیفی آب زیرزمینی از میانگین اطلاعات یک دوره آماری۴ ساله از منابع آب زیرزمینی دشت کبودرآهنگ شامل چاهها از سال ۱۳۸۷- ۱۳۸۴ استفاده شد.به منظور تعیین کیفیت منابع آب زیرزمینی از نمودارهای پایپر، ویلکوکس و شولر استفاده شد. بر اساس نمودار شولر آب منطقه دارای کیفیت خوب و قابل قبول برای شرب بوده و بر اساس نمودار ویلکوکس، نمونه ها از نظر کشاورزی در کلاس آبهای C3S1واقع شده اند که جزء آبهای متوسط برای کشاورزی بودند. همچنین با توجه به نمودار پایپر تیپ شیمیایی آب جزء آبهای خنثی بودند.از لحاظ مصارف صنعتی کاملا نامناسب می باشند،چونکه آب کل چاههای منطقه یا رسوبگذار و یا خورنده می باشند.