سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرهاد یوسف آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست؛ دانشگاه آزاد اس
لیلا اوشک سرایی –
فاطمه شریعتی فیض آبادی –
علیرضا مردوخ پور –

چکیده:

آب برای تمام جنبه های بقاء و سلامت انسان و اکوسیستم، حیاتی است. رودخانه ها به عنوان یکی از پایدارترین و پاک ترین منابع آبی دنیا به شمار می روند اما با افزایش روز افزون جمعیت کم کم در حال خروج از این پایداری هستند. به خاطر این که اندازه گیری کل پارامترهای کیفی آب مشکل است ویا به عبارتی وقت گیرو هزینه بر است، از شاخص های کیفی آب استفاده می شود. درایران تاکنون از شاخصهای کیفی آب به منظور بررسی کیفیت آب رودخانه های کارون، شطیط، گرگر، رودخانه دره مراد بیک همدان، زاینده رود و بابلرود استفاده شده است. رودخانه هرازبدلیل پذیرش فاضلاب شهرآمل از نظرآلودگی دارای اهمیت است. برای بررسی کیفیت آب رودخانه هراز، ۳شاخص کیفیت آب مورد ارزیابی قرار گرفتندکه این شاخص ها عبارتند از، ۱- شاخص کیفیت آب موسسه ملی بهداشت ۲- شاخص کیفیت آب ارگن ۳- شاخص کیفیت آب مالزی. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که کیفیت آب رودخانه هراز با استفاده از این شاخص ها به ترتیب در گروه های متوسط، خیلی بد و خیلی آلوده قرار می گیرد.