سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

موسی محمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوش
مهدی دانش پور – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوش
علی شیر افروس – استادیار – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی – گروه مهندسی آب- دانشگاه آزاد ا

چکیده:

آب‌های سطحی همیشه در معرض تغییرات محیطی و آلودگی هستند. آبگیر اصلی ایستگاه پمپاژ سبیلی جهت تأمین آب مورد نیاز کشاورزی منطقه سبیلی با سطح زیر کشت ۶۰۰۰ هکتار احداث شده است. این مطالعه به منظور تعیین کیفیت آب پمپاژ شده از رودخانه دز به شبکه آبیاری سبیلی انجام گرفت. روش کار: جهت تعیین و طبقه‌بندی کیفیت آب این رودخانه در محل ایستگاه پمپاژ ، نمونه‌برداری به صورت ماهیانه که در طی یک سال انجام شد با استفاده از نظام شاخص کیفیت آب بر اساس منحنی ها و جداول شاخص کیفیت که در سال ۱۹۷۰ توسط بنیاد ملی بهداشت آمریکا ارائه گردید ، شاخص کیفیت آب رودخانه دز در محل ایستگاه پمپاژ از کیفیت بالایی برخوردار است. نتایج نمونه‌های آب فاقد طعم ، بو و رنگ می‌باشد . غلظت پارامترهای شیمیایی در نمونه‌ها با استانداردهای WHO مطابقت داشت. متوسل سختی کل ۲٫۵ و متوسط سختی متوسط ۳۷ .۱ کلید اکیوالانت در لیتر می‌باشد. بنابراین آب پمپاژ شده از رودخانه دز آبی نیمه سخت می‌باشد که هم برای آبیاری زمین هم دریا ویری تحت فشار مناسب و پیشنهاد می‌گردد .