سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرحناز کیان ارثی – کارشناس ارشد بخش اکولوژی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
سیدرضا سیدمرتضایی – عضو هیئت علمی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
سیمین دهقان مدیسه – عضو هیئت علمی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

چکیده:

قدمت پرورش در قفس به شکل واقعی برای ماهی و سایر آبزیان به زمان های طولانی بر می گردد و اولین بار در جنوب شرقی آسیا مورد استفاده قرار گرفت و در کشورهای دیگر نیز تجربه شده است، اما پرورش ماهیان دریایی در قفس در ایران سابقه چندان طولانی نداشته است وبا پرورش گونه های از قبیل هامور ،صب یتی و شانک در سال ۱۳۷۲ آغاز گردید. بطورکلی فعالیت آبزی پروری و از آن جمله پرورش ماهی در قفس می تواند براکوسیستم های آبی تاثیر منفی بگذارد که از جمله مشکلات عمده ایجاد شده در اثر فعالیتهای آبزی پروری تغییرات کیفیت آب می باشد . لذا در این تحقیق به بررسی روند تغییرات برخی از پارامترهای فیزیکی و شیمیایی در خ ور غزاله در طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ پرداخته شده است . نمونه برداری جهت آنالیز پارامترهای فیزیکو شیمیایی به صورت ماهانه واز آبان ۱۳۸۴ لغایت مهرماه ۱۳۸۶ صورت گرفته است . در این مطالعه اندازه گیری دمای آبpH وکدورت با استفاده از دستگاه مولتی پارامترHach در محل ، و اندازه گیری سایر پارامترها پس از انتقال نمونه به آزمایشگاه و با روش های استاندارد صورت گرفته است