سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صلاح الدین ابراهیم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی
حسین محمدزاده – عضو هیئت دانشگاه فردوسی مشهد
اقبال محمدی – کارشناسی ارشد آبخیزداری

چکیده:

از آنجا که در طی سالهای اخیر منابع آبی در سطح جهانی موردتهدید انواع الودگی ها از قبیل فاضلابهای شهری الودگیهای ناشی از فعالیت کشاورزی از قبیل کودهای شیمیایی و سموم و پسابهای صنعتی قرارگرفته اند داشتن یک برنامه منظم برای حفظ منابع اب و جلوگیری از آلودگی آن ضروری می باشد شاخصهای کیفی آب یکی از روشهای بسیار مناسب درمدیریت پهنه های آبی می باشد دراین مقاله برای بررسی کیفیت اب دریاچه ی تالابی زریوار زریبار از شاخصهای موسسه ی ملی بهداشت NSFWQI و ارگان OWQI که برای اولی تعداد ۹ پارامتر و برای دومی ۸ پارامتر بکار برده شد. این شاخصها برای ۷ تا ایستگاه میانگین کل دریاچه کل دریاچه در طول هشت ماه نمونه برداری و همچنین برای چهار ماه از سال از هر فصل یک ماه به کار برده شد و بعد به وسیله ی نرم افزار ARCGIS دریاچه از نظر شاخصها پهنه بندی شد که دریاچه با توجه به شاخص NSFWQI در محدوده ی کیفی متوسط و از نظر شاخص OWQI در محدوده ی بسیار بد قرار می گیرد.