سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زینب یگانه مرکید – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
پریسا لطفی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
جواد بهمنش – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
حسین رضایی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده:

علم کشاورزی به جهت صرفه جویی در مصرف آب، بالا بردن راندمان آبیاری و همچنین از بین بردن تلفات آب حاصل از نفوذ و تبخیر به سمت سیستمهای آبیاری تحت فشار روی آورده است. در شرایط آب و هوائی ایران مشکل اصلی در راه افزایش تولید محصولات کشاورزی، محدودیت منابع آبی می باشد، و از آنجا که آب از مهم ترین عوامل تولید محصولات کشاورزی است و در بیشتر نقاط کشور به عنوان محدودترین عامل به شمار می رود، استفاده بهینه از آن برای افزایش بهره وری نهاده ها، اهمیت ویژه ای دارد. از جمله راههای افزایش بهره وری منابع آب در کشاورزی، می توان به استفاده از سیستمهای نوین آبیاری اشاره کرد. از جمله این روشهاآبیاری قطره ای می باشد. در این سیستم ها مهمترین فاکتور آب می باشد. و عدم توجه به مساله کیفیت آب در مرحله مطالعه و طراحی و همچنین در طول مدت استفاده از سیستم، بهره برداری از سیستم را با مشکل مواجه خواهد ساخت. در این تحقیق به بررسی کیفیت آب استفاده شده در سیستم های آبیاری قطره ای اجرا شده در شهرستان مرند از جنبه شوری، اسیدیته (pH)، رسوب یا عدم رسوب مواد شیمیایی در داخل لوله ها و خروجی ها و گرفتگی آنها پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان دادند که خطر گرفتگی خروجی ها نسبت به عوامل اسیدیته، کل املاح موجود، آهن و منگنز، در هیچیک از طرحها، در حد زیاد نیست و در حد متوسط و کم می باشد. نتیجه محاسبه شاخص های LSI (شاخص اشباع لانژیلر)۱ نشان داد که در تمام طرحها خطر رسوب ترکیبات شیمیایی کربنات کلسیم و سولفات کلسیم در حد متوسط و کم می باشد. به طور کل، آبهای این شهرستان اعم از سطحی و زیر سطحی برای استفاده در سیستم های آبیاری قطره ای مشکل ساز نمی باشند.