سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صدف سلامتیان – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه یزد )
فرهاد نژادکورکی – استادیار دانشگاه یزد

چکیده:

مدیریت بهینه منابع آبی و حفظ و ارتقای کیفیت آن ها نیازمند وجود اطلاعات در زمینه مقدار و پراکنش فاکتور های شیمیایی آب در یک منطقه جغرافیایی معین است. تغییر کیفیت آب های زیرزمینی و شور شدن منابع آب در حال حاضر خطری بزرگ در راه توسعه کشاورزی کشور به خصوص در اراضی خشک می باشد. این تحقیق روی چاه های فلمن و چاه های درون شهر اصفهان صورت گرفته و هدف از آن مطالعه تغییرات کیفی و مکانی خصوصیات آب های زیرزمینی از نظر پارامتر های هدایت الکتریکی، اسیدیته، سختی کل، کل جامدات محلول، شوری و پهنه بندی آب های زیرزمینی منطقه جهت مصارف شرب و کشاورزی بر اساس استاندارد سازمان بهداشت جهانی می باشد. برای تحلیل کیفیت آب های زیرزمینی از امکانات نرم افزار آرک جی ای اس ۳/۹ استفاده شده است. نتایج نشان داد که طبق نقشه پهنه بندی کیفیت آب شرب شهر اصفهان ۳۴/۹۲ درصد آب چاهها مناسب و ۶۶/۷ درصد در وضعیت نامناسب است.