سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید گلمغانی ابراهیمی – مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آبمنطقه ای اردبیل
الهام گلمغانی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی – فیزیک
مکرم معصومی – کارشناس کیفیت منابع آب شرکت اب منطقه ای اردبیل

چکیده:

آب یک ماده ضروری برای ادامه حیات بوده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف دارد اهمیت آبهای سطحی برهیچکس پوشیده نیست این ماده حیاتی همواره مقادیری املاح مواد معلق و گازهای محلول را بطور طبیعی و یا برخی از ترکیبات ویژه ناشی از فعالیت های صنعتی را به همراه دارد کیفیت آب از جمله مسائلی است که با سلامتی بهداشت فردی و عمومی جامعه نسبت مستقیم دارد وجود برخی از املاح در آب برای سلامتی انسان ضروری است ولی مقدار بیش از حد مجاز برخی از آنها سلامتی انسان را به خطر می اندازد بنابراین پایش کیفی آب و تامین شرایط بهداشتی و استاندارد برای اشامیدن و نیز کنترل کیفیت آب از اهمیت بالایی برخوردار است. دراین مطالعه عوامل موثر برکیفیت فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه های محدوده مطالعاتی اردبیل بمدت یکسال ۸۹-۸۸ مورد بررسی قرارگرفت. تیپ آب تعیین و پارامترهای فیزیکی و شیمیایی از جمله کدورت، سختی کل، سختی دائم، سختی باقیمانده، انیونها و کاتیونها PH,TDS,EC تعیین شده و با استانداردهای آب شرب مقایسه گردید.