سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدایرج هاشمی – کارشناس ارشد بهداشت محیط ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمی

چکیده:

زباله های عفونی زباله هایی هستند که در نتیجه فعالیت های تامین تندرستی افراد بیمار به وجود می آیند و عموماً به انواع میکروبها ، ویروسها و سایر عوامل بیماریزا آلوده هستند. در این تحقیق وضعیت مدیریت پسماندهای عفونی در ۳۷۹ مطب پزشکی عمومی ، ۱۳۷ مطب دندانپزشکی ، ۱۳۳ مطب متخصص ، ۴۷ مرکز بهداشت شهری و ۱۹ بیمارستان در استان مرکزی در سال ۸۹ مورد بررسی قرار گرفت.مقدار زباله تولیدی روزانه در بیمارستانهای استان برابر با ۶۷۵۰ کیلوگرم برآورد شد. که از این مقدار ۵۴۳۶ کیلوگرم آن به بیمارستانهای شهرستان اراک و ۱۳۱۴ کیلوگرم آن به بیمارستانهای سایر شهرهای استان تعلق داشت. در ۸ مورد از بیمارستانهای استان روش جمع آوری زباله ها مجزا بود و دفن بهداشتی زباله ها نیز مجزا انجام می شد.۴ مورد استفاده از زباله سوز و ۷ مورد اتوکلاو زباله وجود داشت. روش دفع زباله های مراکز شهری در دلیجان و شازند استفاده از زباله سوز، در خمین جمع آوری و دفن بصورت مجزا انجام می شد. مشکل اساسی در دفن زباله های مراکز خصوصی و مطب ها بود که تقریباً در همه شهرها همراه با زباله های شهری جمع آوری می شدند. دراین بررسی به این نتیجه رسیدیم که فرهنگ بهداشتی جامعه در حد قابل قبول است و مسئولین به میزان خطرزایی زباله های پزشکی آگاه هستند. لیکن برای دفع زباله های عفونی تولیدی خود اکثر مراکز تولیدکننده به خصوص مراکز شخصی بودجه ای تخصیص نمی دهند.