سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی نصیری ششده – کارشناس ارشد خاکشناسی
سعید شیروانی دوست – مسئول واحد آب و خاک شهرستان فسا
ابراهیم علیزاده – مسئول مرکز ترویج و خدمات جهادکشاورزی بخش مرکزی فسا

چکیده:

نیتروژن یکی از مهمترین عناصرغذایی وعامل کلیدی دستیابی به عملکرد مطلوب درمحصولات زراعی می باشد بطوریکه کمبود آن بیش ازسایر عناصرغذایی عملکرد کیفی و کمی را محدود می کند ازت نقش موثر و چشمگیری درتولید فراورده های کشاورزی ایفا می نماید لذا انتخاب صحیح نوع و مقدار کودهای حاوی این عنصر برای رسیدن به بالاترین سطح تولید لازم به نظر می رسد پیامد استفاده به جا و به هنگام از ازت نه تنها باعث افزایش درامد است بلکه از تجمع نیترات زیاد درخاک جلوگیری شده و تلفات ابشویی را به کمترین حد می رسانددردهه های اخیر مصرف کودهای ازته به دلیل کارایی بسیارزیاد ازته درافزایش عملکرد ارزانی نسبی کودهای مزبور دسترسی بیشتر زارعین به آنها روند روبه رشدی داشته است کودهای ازتی بیش ازسایر کودها تولید و مصرف می شوند و سرعت ترقی آن درایران و جهان بیش ازسایر کودها می باشد بنابراین شناخت کودهای نیتروژن دار لازم به نظر می رسد.