سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهروز حیدری – دانش آموختهء کارشناسی ارشد، اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان
سیدکرامت هاشمی عنا – دانشجوی دکتری، اقلیم شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

برای شناسایی چرخنده های فصل زمستان ایران درترازهای ۵۰۰ و ۶۰۰و۷۰۰و۸۵۰و۹۲۵ و ۱۰۰۰ داده های ۶ ساعته ارتفاع ژئوپتانسیل این ترازها به هکتوپاسکال HGT برای مختصات ۳۰ تا ۸۰ درجه شرقی و ۰تا۸۰درجه شمالی برای سال ۱۳۶۹ ازپایگاه اقلیمی NCEP/NCAR استخراج گردید برای شناسایی مراکز چرخندی دوشرط را مدنظر قرار دادیم که به این شرح است یاخته هایی که ارتفاع ژئوپتانسیل انها نسبت به هر ۸ همسایه پیرامونش کمینه باشد دوم بزرگی شیو ژئوپتانسیل دست کم ۱۰۰ متربر۱۰۰۰ کیلومتر باشد فراوانی چرخنده های این ترازها محاسبه و آشکارشد که دراین ترازها تعداد ۲۲۲۸ چرخند درکل محدوده مورد مطالعه شکل گرفته است بیشترین فراوانی فصلی دربین این تراز متعلق به تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال با ۴۸۶ چرخند می باشد دوره اوج فعالیت مراکز چرخندی مدیترانه دربهمن ماه می باشد با مطالعه مراکز چرخندزایی درمحدوده مورد مطالعه به این نتیجه رسیدیم که علاوهبرمراکزچرخندزایی مدیترانه ای دومرکز چرخندی دیگر نیز دردوره سردسال دراطراف ایران شکل میگیرد.