سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدمهدی زبرجدیان – عضو هیئت علمی، دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
شیرین یاراحمدی – کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

چکیده:

توسعه پایدار در حوزه های مختلف محیط زیست و زندگی انسانی از موضوعاتی است که امروزه مورد توجه خاص در مباحث مختلف علوم قرار گرفته است. در این بین معماری و شهرسازی به عنوان علوم مطرح در زندگی و اسکان بشر از این بحث مستثنی نبوده و توجه ویژه ای را به عوامل موثر در توسعه پایدار داشته است. طبیعت و توجه به شرایط بهره برداری صحیح از آن در توسعه پایدار موضوعی کلیدی است. در مباحث مربوط به معماری، طبیعت هم از جنبه ی بهره برداری کمی مورد توجه است و هم کیفی. در ابعاد کمی استفاده از عناصر و اجزای طبیعی و در ابعاد کیفی به ویژه بعد عینی طبیعت و تاثیرات آن مورد استفاده است. منظر و به ویژهمنظر طبیعی شاخص ترین موضوع مورد بررسی در تاثیر طبیعت پیرامون معماری و شهرسازی است و توجه به منظر طبیعی نقش اساسی در برنامه ریزی در راستای توسعه پایدار را دارد