سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود شفیقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
آرش بهار – استادیار دانشگاه گیلان رشت ایران
سعید پورزینلی – دانشیار دانشگاه گیلان رشت

چکیده:

میراگرهایی که با سیال کنترل شونده توسط میدان مغناطیسی کارمیکنند یکی ازانواع سیستمهای کنترلی مورد استفاده درساختمان ها هستند که بصورت نیمه فعال عمل می نمایند دراین مقاله عملکرد میراگرهای mr درکاهش ارتعاشات لرزه ای یک قاب برشی تحت زلزله El CENTRO درراستای عمود و موازی با گسل مورد بررسی قرارمیگیرد برای تنظیم نیروی استهلاکی از مدل وارون میراگر MR استفاده شده و به منظور کنترل نتایج حاصله از تحقیق پاسخ های سازه درحالت های کنترل نشده کنترل غیرفعال و کنترل نیمه فعال مورد بررسی قرارگرفته است.