سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی مدندوست – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحدفسا
مهرداد اسماعیلی مزیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمود دژم –

چکیده:

به منظور تعیین دوره بحرانی مبارزه با علفهای هرز براجزا عملکرد پنبه آزمایشی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۱۴ تیمار و ۴ تکرار دراراضی روستای شهنان یکی از روستاهای شهرستان داراب درخاکی با بافت لومی رسی انجام گرفت دراین بررسی تیمارها شامل دو سری کنترل و تداخل علف هرز با توجه به مراحل فنولوژیک پنبه مراحل اولین برگ حقیقی پنجمین برگ حقیقی ظهوراولین ساقه گل دهنده ظهور سویم ساقه گل دهنده ظهور پنجمین ساقه گل دهنده مرحله تشکیل گل قهوه ای بوده است دراین بررسی دوره رقابت موثرعلف های هرز برعملکرد دردوره های عاری ازعلفه های هرز پس ازمرحله پنجمین برگ حقیقی و دوردوره های مبارزه با علفهای هرز پس ازمرحله ظهور دومین ساقه گل دهنده بوده است دوره بحرانی مبارزه با علفهای هرز درپنبه بین این دو مرحله تعیین گردید و نیز دوره های تداخل و کنترل علفهای هرز براجزا عملکرد پنبه و همچنین اثررقابتی پنبه برروی علفهای هرز دراین بررسی مورد مطالعه قرارگرفته شد.