سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش سراسری صنعت خودرو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی افضل – دانشجویان کارشناسی ارشد تبدیل انرژی
احسان طاهری سنگری – دانشجوی کارشناسی مکانیک سیالات

چکیده:

باتوجه به کمبود سوختهای فسیلی و نیازآیندگان به این سرمایه ملی و همچنین معایب بدسوزی خودروها امید است تادرجهت اصلاح این مشکل فعالیت هایی انجام شود مقالهموجود دررابطه با گاورنرها یعنی ابزارهایی که برای کنترل سوخت درخودروها استفاده می شود بیان شده است گاورنرها درتمامحالات روشن بودن خودرو چه بصورت درجا چه با سرعت حداکثر و حتی درلحظه روشن شدناهمیت زیادی دررابطه با فرستادن مقدار سوخت دارند و به همین دلیل گاورنرها را میتوان به گروه های سرعت حداکثر دوردرجا و گاورنرهای سرعت متغیرنام برد و یا برحسب عملکرد به حالت های مکانیکی هیدرولیکی و نیوماتیکی و یاترکیبی دومورداز انها تقسیم کرد که دراصل اساس کارگارونر همان نیروی گریز از مرکز اعمالی به سبب وجود حرکت دورانی است و جهت کنترل گشتاور از فنر تحت بارپلانجر درانتهای پایینی اهرم کششی استفاده می شود