سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین رحیم پوربناب – استاد دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
حمزه مهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه تهران
امیرحسین عنایتی بیدگلی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه تهران
امین نویدطلب – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه تهران

چکیده:

وجود ناپیوستگی های متعدد بویژه در مناطق واقع بر روی بالا آمدگی های قدیمه ای که از کرتاسه میانی در خاورمیانه گسترش داشته اند (نظیر بالا آمدگی قدیمه معروف واقع در زیر تاقدیس گچساران) سبب تاثیرپذیری متعدد بخش های بالایی سازند سروک از سیالات متئوریک شده و عوارض کارستی و افق های بوکسیتی و لاتریتی را با ضخامت های متفاوت (بسته به عوامل مختلفی از جمله طول مدت رخنمون) در بخش بالایی این سازند ایجاد نموده اند. در این مطالعه با انجام بررسی های دقیق پتروگرافی و نیز به کار گیری روش های آنالیز تصاویر میکروسکوپی و استفاده از داده های لاگ، ویژگی های رخساره ای و عوارض مهم دیاژنزی روی داده در این سازند در دو چاه از چاه های حفر شده در میدان نفتی گچساران بررسی گردیده اند. انجام آنالیزهای رخساره ای منجر به شناسایی تعداد ۱۰ میکروفاسیس در ۶ مجموعه رخساره ای گردیدند که حاکی از یک محیط رسوبگذاری رمپ کربناته برای این سازند می باشند. انحلال (کارستی شدن) و برش های ریزشی- انحلالی همراه با افق ها بوکسیتی و لاتریتی به عنوان مهمترین عوارض دیاژنزی مربوط به محیط دیاژنزی متئوریک مورد بررسی قرار گرفته اند. دولومیت های موجود در سازند سروک بر اساس خصوصیات پتروگرافی به دو مدل اصلی اختلاط و مرتبط با استیلولیت نسبت داده شده اند. در نهایت و به منظور برقراری ارتباط بین رخساره ها ، عوارض دیاژنزی و جایگاه های سکانسی، اقدام به شناسایی و تعیین سکانس های رده سوم برای بخش بالایی سازند سروک گردیده است.