سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید دویستی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
محمدکریم معتمد – دانشیار و عضو هیئت علمی توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
سمیرا جیحونی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
عبدالرضا سرومیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

از ظاهر سرسبز و درختان آراسته، جنگلهای پرپشت و هوای پر باران استانهای شمالی کشور چنین به نظر میرسد که دراین نواحی مشکل کمبود آب برای کشاورزی و آبیاری وجود ندارد و تولید محصولات زراعی با حداکثر راندمان و کیفیت صورت میگیرد. در حالی که عدم تطابق زمانی بارشها با فصل کشت، عدم توزیع و پراکنش مناسب آن، سیلابهای مخرب، هرز رفتن آب رودخانهها و ریزش آن ها به دریا قبل از استفاده بهینه برای مصارف کشاورزی باعث بروز حجم عظیمی از مشکلات و گرفتاریها شده که کشاورزی منطقه را به شدت تحت الشعاع قرار داده است. گیلان نیز که از استان – های شمالی کشور میباشد در سالهای اخیر از یکسو دچار کمبود ریزشهای جوی و عدم تطابق زمانی بارش با نیاز آبی گیاه شده و از سوی دیگر انجام فعالیتهای عمرانی پشت سد سفید رود و کاهش حق آبه استان سبب بروز مشکل کم آبی در این استان شده است. با توجه با اینکه در اکثر زمینهای زراعی این استان برنج کشت میشود و این گیاه نسبت به بقیه محصولات زراعی به آب بیشتری نیاز دارد این امر باعث شده که کشاورزان برنج کار گیلانی با مشکلاتی مانندکاهش عملکرد، کاهش درآمد، کاهش سطح زیر کشت و …مواجه شوند. در استان گیلان با وجود بارندگیهای زیاد و مکرر، گاهاًدر بررسی طول دوره آماری، دوره خشک مشاهده میشود که خسارتهای قابل ملاحظهای به اقتصاد کشاورزی این استان وارد میسازد . مطالعه حاضر تحقیقی مروری است که به بررسی وضعیت آب در استان گیلان می پردازد و سپس به روشهایی همچون؛ استفاده از آب بندان ، تغییر روش آبیاری در شالیزارها، سدهای لاستیکی سازه ای سازگار با کم آبی، استفاده از منابع آب غیر متعارف(شور و….)، طبقه بندی اراضی شالی و راهکارهای فنی-ترویجی برای مقابله با کم آبی و خشکسالی در سطح استان گیلان میپردازد.