سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدابراهیم دهقانیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
محمدرضا سیاهپوش – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
علی اکبر کامگار حقیقی – استاد بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی فارس
لادن جوکار – استاد بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

به منظور بررسی واکنش ارقام مختلف گندم به تیمارهای مختلف کم ابیاری ازمایشی شبیه طرح آماری اسپلیت بلوک در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس ایستگاه تحقیقات زرقان در سال ۸۲-۸۱ به اجرا درامد دراین ازمایش هشت رقم تجارتی مرودشت، کویر، نیک نژاد، فلات، پیشتاز ، شیراز، مهدوی و چمران در قالب یک سیستم ابیاری لاین سرس با چهار تیمار فاصله از ابپاش I1,I2,I3,I4 مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج به دست امده نشان داد بیشترین مقادیر تبخیر و تعرق در تیمار I4 اولین فاصله از خط لوله ابرسان و کمترین آن در تیمار I1 بیشترین فاصله از خط لوله ابرسان اتفاق افتاده است در بین ارقام گندم متوسط بیشترین تبخیر و تعرق در رقم شیراز و در تیمار I4 و کمترین مقدارمربوط به رقم نیک نژآددر تیمار I1 بوده است رابطه بین عملکرد و تبخیر و تعرق تابع تولید آبعملکرد یک رابطه خطی و مثبت بدست امد. با توجه به نتایج ازمایش می توان گفت که در شرایط کم ابیاری رقم چمران مناسب ترین رقم از لحاظ کارایی مصرف آب و میزان عملکرد می باشد.