سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نگار هاشمی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
افشین تکدستان – دکتری مهندسی محیط زیست عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزش
فروزان فرخیان – دکتری مدیریت محیط زیست مدیر گروه مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

امروزه یکی از معضلات بهداشتی و زیست محیطی کشور مواد زاید بیمارستانی است که به علت دارا بودن عوامل خطرناک، سمی و بیماریزا از جمله زائدات پاتولوژیک، عفونی، دارویی، شیمیایی، رادیواکتیو و ظروف و وسایل درمانی از حساسیت خاصی برخوردار است. عدم کنترل و بی توجهی نسبت به مدیریت صحیح پسماندهای بیمارستانی علاوه بر تهدید جدی برای سلامت جامعه و محیط زیست، باعث اتلاف هزینه های زیاد نیز می شود . این پژوهش با هدف اندازه گیری و شناسایی مواد زاید بیمارستانی و طبقه بندی آنها بر اساس معیارهای EPA، در بیمارستان شهید بهشتی و فیض شهر اصفهان صورت پذیرفت. این مطالعه یک نوع بررسی میدانی – توصیفی می باشد، برای تعیین مقادیر کمی و کیفی پسماند های تولیدی آنالیز انواع پسماندها در هر ماه به صورت ۷ روز اتفاقی نمونه ها مورد توزین قرار گرفتند و وزن و حجم و دانسیته نمونه ها تعیین گردید. نتایج این بررسی نشان می دهد که سرانه کل پسماندهای تولیدی، در بیمارستان شهید بهشتی برابر با kg/bed-day۵۹.۱ است که این مقدار برای بیمارستان فیض برابرkg/bed-day۹۵/۰ می باشد. میزان کل پسماندهای تولیدی، پسماندهای عفونی – خطرناک و شبه خانگی در بیمارستان شهید بهشتی به ترتیب برابر با ۳۳۲٫۱۶، ۱۳۶٫۴۵، ۱۹۵٫۷۱ می باشد در حالی که این میزان در بیمارستان فیض به ترتیب برابر با ۲۷۹٫۷۳، ۹۴٫۱۶، ۱۸۵٫۷۵کیلوگرم در روز می باشد. میانگین حجم و وزن مخصوص پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان شهید بهشتی به ترتیب m3 1.75 و kg/m3 129.89 و در بیمارستان فیض به ترتیب m31.14 و kg/m3 137.84 می باشد. همچنین براساس طبقه بندیEPA، در بیمارستان شهید بهشتی مواد زاید بخش ایزوله، مواد زاید واحد دیالیز، مواد نوک تیز استفاده نشده تولید نمی‌شود. در بیمارستان فیض علاوه بر پسماندهای ذکر شده، مواد زائد پاتولوژیک نیز تولید نمی‌شود. براساس یافته های این مطالعه و مسائل و مشکلات زیست محیطی موجود در شهر اجرای برنامه جداسازی صحیح پسماندهای عفونی از پسماندهای شبه خانگی یکی از ضروری ترین گام های لازم جهت کاهش مشکلات بهداشتی و زیست محیطی و همچنین هزینه های مدیریت پسماندهای بیمارستانی در شهر اصفهان می باشد.