سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صدیقه هجری – اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
مقصود خادمی بصیر – اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
محمد نظرپور –

چکیده:

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی ره به عنوان بزرگترین بندر تجاری کشور و مهمترین بندر درصادرات و واردات غلات در زمینی به مساحت ۱۱ هکتار واقع در جنوب غربی ایران است که شام لپنج معاونت اداری و مالی طرح و توسعه فنی ونگهداری مهندس یو عمران و دریایی و بندری و یک بخش حوزه مدیریت می باشد منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی ره با موقعیت ممتاز جغرافیاییو اقتصادی خود یکی از نزدیکترین و مهمترین پسکرانه های تجاری و بندری ایران است که قریب به ۷۰ درصد از مراکز تجاری صنعتی کشاورزی و جمعیتی کشور را به خود اختصاص داده است همجوری و نزدیکی این بندر با صنایع مهم کشور براهمیت آن افزوده است. این مطالعه از شهریورماه ۱۳۸۸ آغاز و دراسفندماه ۱۳۸۹ پایان پذیرفت و درطی ۱۸ ماه مطالعه بیش از ۴۲ مورد بازدید از واحدهای مورد مطالعه صورت گرفت و اطلاعات لازم جهت انجام اهداف این تحقیق گردآوری شد جهت دستیابی به اهدافمورد نظر دراین پژوهش اقداماتی در خصوص شناسایی چشمه های تولید پسماند میزان تولید علل تولید ماهیت پسماند و مدیریت فعلی پسماندها صورت پذیرفت دراداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان بندر امام خمینی ۶۸ فعالیت که منجر به تولید موادزاید جامد می شود شناسایی گردید و از این فعالیت های ۲۵/۶ درصد فقط مواد زاید جامد شبه خانگی ۲۲ درصد آنها صرفا مواد زاید جامد صنعتی و ۵۱/۵ درصد هر دو نوع شبه خانگی و صنعتی را تولید می کنند.