سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قاسمعلی عمرانی – دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
مهربان صادقی – دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دانشکده بهداشت
امیر حسین جاوید – دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
بهاره رحمانی – دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

چکیده:

از نظر اقتصادی و زیست محیطی، هدف اصلی در مدیریت زائدات صنعتی کاهش تولید این زائدات است که با استفاده مجدد، بازیافت ضایعات و همچنین ارتقاء توان بهره گیری از قوانین و تکنولوژیها در جهت عدم تولید زائدات (Zero Waste) می توان به این هدف دست یافت. بررسی دقیق کمی و کیفی زائدات صنعتی مبنای مدیریت صحیح مواد زائد صنعتی است. با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی استان چهارمحال و بختیاری، از طریق پرسشنامه اطلاعاتی در خصوص میزان تولید زباله ۳۰۹ واحد صنعتی در طی ۸ ماه جمع آوری شد. بررسی ها نشان داد که میزان کل زائدات تولید شده در شهرک های مورد مطالعه ۱۲۴۶تن در ماه می باشد که ۴۸/۲% در صنایع غذایی، ۱۴/۹% در صنایع فلزی، ۶/۷% در صنایع شیمیایی، ۲۲ درصد در صنایع کانی غیرفلزی، ۰/۹ درصد آن در صنایع نساجی، ۰/۶% آن در صنایع برق و الکترونیک و ۶/۵% آن در صنایع سلولزی تولید می شود. داده های حاصل از این مطالعه، اولین گام در مدیریت صحیح زائدات صنعتی، خصوصاً در جهت بازیافت و دفع به شمار می رود. با توجه به استقرار نامناسب صنایع از نظر جغرافیایی، خطرات بهداشتی و زیست محیطی آن متوجه جوامع و آب های سطحی میشود. بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست استان بایستی در خصوص مکانیابی صنایع آتی دارای پسماندهای ویژه و اعمال مقررات سختگیرانه در برابر صنایع فعلی با جدیت بیشتری اقدام نماید.