سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیومرث کاظمی – کارشناس بهداشت محیط ، مرکز بهداشت چابهار و دانشجوی کارشناسی ارشد مهند
زینب دارابی – کارشناس بهداشت حرفه ای ، مرکز بهداشت چابهار
عباس عرب – کارشناس بهداشت محیط ، کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت
ناصر ایازی – مسئول خدمات شهری شهرداری بندر چابهار

چکیده:

همواره مواد زائد به عنوان یکی از آلاینده های اصلی محیط زیست مورد توجه بوده و با توجه به افزایش رو به رشد جمعیت و تولید بیشتر و متنوع تر زباله ها ، در سالهای خیر مدیریت مواد زائد از اهمیت خاصی برخوردار شده است. افزایش روز افزون جمعیت و توسعه جوامع شهری و نیز گسترش کلانشهرها ، موجب شده است تا میزان تولید مواد زائد جامد رو به فزونی نهاده و این مساله به صورت یکی از معضلات و مشکلات بشر در آید که هم سلامت و هم محیط زیست او را د رمعرض خطر قرار دهد. مواد و روش کار : در این تحقیق نحوه جمع آوری و دفع زباله و کمیت و کیفیت زباله در سطح شهرستان چابهار در طول سال ۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت . پارامترهایی نظیر مقدار زباله تولیدی روزانه ، درصد اجزای فیزیکی زباله شامل مواد آلی و فساد پذیر ، شیشه ، کاغذ ، کارتن ، چوب ، پارچه و منسوجات ، چگالی زباله ، سرانه زباله ، به ازای هر نفر و میزان هزینه جمع آوری و دفع هر کیلوگرم زباله محاسبه گردید. یافته ها: نتایج حاصله نشان داد که مقدار زباله تولیدی شهر چابهار به طور متوسط در روز ۷۱۰۰۰ کیلوگرم می بشد و تولید سالیانه زباله در این شهر ۲۵۹۱۵ تن است . حدود ۸۱ درصد زباله ها را مواد آلی و ۱۹ دردص را مواد غیر آلی تشکیل می دهد. متوسط سرانه تولید زباله در طول سال به ازای هر نفر ۸۲۵ گرم روزانه می باشد و متوسط چگالی زباله ۳۲۰ کیلوگرم بر متر مکعب بود. هزینه جمع آوری هر کیلوگرم زباله در روز ۱۳۴ ریال بر آورد گردید. نتیجه گیری: تهیه کمپوست از زباله های شهری بندر چابهار دارای توجیه اقتصادی و زیست محیطی می باشد.