سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی زمانی لنجانی – استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه یاسوج
حسن جمالی – کارشناس ارشد مهندسی عمران خاک و پی
شهاب الدین حاتمی – استادیار دانشگاه یاسوج

چکیده:

امروزه جهت تحلیل تنش دراطراف فضاهای زیرزمینی و پایداری شیب ها معیارهای گسیختگی تجربی سنگ بطور وسیعی مورد استفاده قرار میگیرند در طول پنج دهه گذشته معیارهای تجربی زیادی ارائه گردیده است که تعداد محدودی از آنها عمومیت یافته اند از میان معیارهای سه بعدی معروف می توان به معیارهای پریست ساده شده و دراکر – پراکر محدود اشاره کرد که بطور وسیعی در کارهای اجرایی استفاده می گردند متداولترین راه برای تعیین ضرایب این مدلها بهینه سازی مجموع مربعات خطاها است که برای بسیاری از معیارهای دو بعدی کاربرد دارد مهمترین مشکل غیرخطی بودن این معیارها نسبت به ضرایب آنها است در نتیجه استفادها زروشهای بهینه سازی غیرخطی ضروری می باشد دراین پژوهش ابتدا به بحث بهینه سازی در حداقل کردن مربعات خطاها که تعمیم یافته رگرسیون خطی است پرداخته و سپس با استفاده از آن و با کمک داده های حاصله از آزمایشهای سه محوری برای پنج نوع سنگ مختلف ضرایب ثابت هر معیار را بدست می آوریم