سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام برنا – کارشناس مسئول آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان
فرنگیس مرادی – کارشناس آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان
زینب رشیدی فرد – کارشناس محیط زیست
سمیه کیان مهر – کارشناس ارشد شیمی تجزیه

چکیده:

کشتارگاه های دام دارای حجم فاضلاب زیاد با بارآلودگی شدید می باشند .و یکی از منابع عمده آلودگی های کانون دار محیط زیست بشمار می روند.در استان لرستان تا کنون مطالعات منسجمی در این زمینه انجام نشده است . این تحقیق به منظور بررسی کمی و کیفی فاضلاب کشتارگاههای دام و طیور استان لرستان و ارائه راهکارهای مدیریتی و فنی انجام شده است . منبع پذیرنده فاضلاب کشتارگاه های دام استان لرستان رودخانه ها و اراضی کشاورزی می باشدواین نکته اهمیت موضوع را بیشتر می کند .کشتارگاه دام صنعتی خرم آباد دارای سیستم تصفیه فاضلاب می باشد و مابقی کشتارگاه های دام موجود در استان فاقد تصفیه خانه می باشند. .در این تحقیق علاوه برتعیین کمیت فاضلاب خروجی این کشتارگاه ها ، با اندازه گیری فاکتورهایBod,Cod,pH ,Oil کیفیت آن نیز تعیین گردید. مقایسه نتایج آنالیز این تحقیق با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست کشور نشان داد که فاضلاب خروجی کشتارگاه های دام لرستان بجز کشتارگاه صنعتی خرم آباد ، بیشتر ازحد مجاز می باشد و مناسب تخلیه به رودخانهو اراضی کشاورزینمی باشد