سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سیدزیداله میرکاظمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان گلستان

چکیده:

رویشگاه سرو خمره ای یکی از اکوسیستمهای جنگلی ایران می باشد که دچار کاهش تولید بیولوژیکی از طریق تخریب منابع گردیده است لذا احیای آن بصورت قرق امروزه مورد توجه قرارگرفته است و دراین راستا داشتن پشتوانه علمی و تحقیقی میزان موفقیت و هرگونه تلاشی در راه برنامه ریزی را تضمین می کند به منظور بررسی وضعیت کمی و کیفی سرو خمره ای در جنگل سرکش گرگان اقدام به اماربرداری تصادفی – سیستماتیک به منظور مطالعات جنگل شناسی وضعیت زاداوری و … گردید و کلیه پارامترهای کمی و کیفی لازم مورد مطالعه قرارگرفت و به منظور شناخت وضعیت خاک اقدام به حفر پروفیل در سطح جامعه مذکور گردید نتایج بدست امده بطور خلاصه بشرح زیر ارائه می گردد. اقلیم منطقه مورد مطالعه نیم مرطوب سرد و دارای سنگ مادر اهکی و خاکهای راندزین الوویال قهوه ای جنگلی می باشد تعداد در هکتار درختان همه گونه ها ۴۳۱ اصله در تیپ حاوی درختان سرو خمره ای می باشد. تعداد درهکتار درختان سرو خمره ای ۱۸۸ اصله می باشد ۸۲ هکتار سطح عرصه پوشیده از درختان سرو خمره ای می باشد. رویه زمینی درهکتار درختیان سرو خمره ای ۲/۸ متر مربع و قطره سطح مقطع متوسط ۱۳ سانتی متر و میانگین حسابی قطر۱۱/۶۱ سانتی متر است.