سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شیما مرزبان شیرخوارکلائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
لیلا امیری – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست

چکیده:

بهترین راهکار برای مدیریت پسماند شامل کاهشتولید زباله درمبدا تفکیک و جداسازی درمبدا بازیافت و پردازش پسماند و استحصال مواد قابل ارزش و انرژی می باشد عمده ترین مشکلاتدر پیشبرد این فرایندها شامل نبود بودجه مالی کافی عدم وجود مراکز بازیافت و عدم فرهنگ سازی شهروندان در بحث تفکیک از مبدا و بازیافت و … می باشد عدم رعایت اصول و موازین بهداشتی و مهندسی درمحل دفن زباله های شهر کیاکلا و عدم ارزیابی های مناسب برطبق استاندارهای زیست محیطی به هنگام انتخاب این محل مشکلات زیست محیط یسیاری را دراین محل دفن به وجود آورده است شهر کیاکلا با جمعیت ۷۵۵۰ نفر روزانه حدود ۸ تن تولید می کند که طبق آنالیز فیزیک انجام شده ۷۵ درصد آن مواد تر و فساد پذیر حدود ۶ تن زباله درروز می باشد استافده از هاضم های بی هوازی سه مزیت دارد تولید انرژی و گاز استفاده از خروجی هاضم به عنوان کود و تقویت کننده خاک کشاورزی کاهش ۵۰ درصد زباله طی فرایند هضم . تولید بیوگاز توسط هاضم هی بی هوازی از مواد زائد جامد شهر کیاکلا معادل ۳۰۰۰۰۰۰-۲۱۰۰۰۰۰ لیتر بیوگاز برابر BTU 44498160-63568800 ارزش حرارتی می باشد که با ۴۵۰۰-۳۰۰۰ متر مکعب گاز شهری برابری می کند. یکی از راه کارهای مدیریتی برای کاهش پسماند تولید انرژی شهر کیاکلا می باشد.