سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

هادی جعفری – کارشناس ارشد ژئوتکنیک
مهدی جعفری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
ناهید محمودی – پژوهشگر و عضو اداره تحقیق و توسعه بانک کشاورزی

چکیده:

پی سازی درزمینهای ناماسب از جمله مسائلی است که درمهندسی ژئوتکنیک مورد توجه خاصی قرارگرفته است با پیشرفت و گسترش شهرها و کمبود زمین های متراکم و داری خصوصیات مناسب جهت احداث سازه ها لزوم استفاده از زمین های نامناسب و سست اشکار گردید مشکلات معمول پی سازی دراین نوع زمین ها پایین بودن ظرفیت باربری خاک و همچنین نشست بی شاز حد است کاربرد شمع ها به منظور مقاوم کردن بسترهای سست در نقاط مختلف جهان سابقه بسیار طولانی دارد و تحقیقات و مطالعات زیادی دراین زمینه توسط محققین صورت گرفته است ولی مکانیزم رفتار شمع و خاک بدرستی شناخته نشده است نرم افزار PLAXIS یک بسته نرم افزار تحلیل به روش اجزا محدود است که به طور خاص جهت تحلیل پایداری و تغییر شکل ها درپروژه های مهندسی ژئوتکنیک کاربرد دارد این برنامه با کاهش مشخصات مقاومتی خاک تا حد گسیختگی قادربه محاسبه ضریب اطمینان PHI-creduction بوده و یک ناحیه گسیختگی برش بحرانی را در خروجی خود ارایه می کند