سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ویدا خوشقدم – دبیر شیمی شهرستان بهشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

امروزه به دلیل صنعتی شدن جوامع و ورود برخی فلزات به ابهای سطحی روشهای نوین کارامد و اقتصادی برای استخراج فلزات و کاربرد آنها در مصارف دیگر بسیار مورد توجه است. دراین پروژه به منظور ارزیابی کمی الودگی آب چشمه عمارت بهشهر نسبت به فلز سرب از روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی بهدلیل خصوصیات ویژه ای همچون سادگی، سرعت، کارایی بالا و کم هزینه بودن جهت اندازه گیری سرب بوسیله روش اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای FAAS استفاده شد. برای استخراج سرب از آب لیگاند ۱- (۲-پیریدیل ازو )-۲-نفتول PAN بکار گرفته شد از پارامترهای موثر بر استخراج اثر نوع و حجم حلال استخراج کننده جهت رسیدن به راندمان استخراج بالا بررسی شد. تحت شرایط بهینه فاکتور تغلیظ ۵۰، حد تشخیص ۰/۱ میکروگرم بر میلی لیتر محدوده خطی ۶۰۰۰-۱۰ میکروگرم بر لیتر در ۵ میلی لیتر نمونه ۰/۵ppm سرب، انحراف استاندارد نسبی ۳/۳% و غلظت سرب در نمونه کمتر از حد تشخیص روش بدست امد.