سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد غفاری – کارشناس ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
محمدعلی برخورداری – دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

توابع آسیب پذیری توابعی هستند که براساس یکی از پارامترهای مؤثردر آسیب پذیری سازه ها و یا ترکیبی از آنها، به تعیین میزان عددی آسیب پذیری ساختمان می پردازند. این توابع با اعمال تابع توزیع نرمال استاندارد برروی نقاط مختلف منحنی ظرفیت، احتمال عبور از سطح عملکردمورد نظر را محاسبه و نتیجه را به صورت ک  می بیان می نماید. در این مقاله براساس نتایج تحلیل استاتیکی غیر خطی میزان آسیب پذیری لرزه ای دوسیستم ساختمانی فولادی با مهاربند هم محور و قاب خمشی که به صورت بهینه طراحی شده اند مورد ارزیابی قرار گرفته است. که در نتیجه ساختمانمهاربندی با تعداد طبقات کمتر دارای بیشترین احتمال آسیب پذیری و ساختمان قاب خمشی با طبقات بیشتر دارای کمترین احتمال بوده که در درجه اول بخاطر نوع قاب و در درجه دوم بخاطر تعداد طبقات بیشتر می باشد