سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحمید حسینی – دانش آموخته منابع طبیعی
محمدحسین سینکاکریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
محسن احمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
موسی احمدپور – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

با تحول صنایع تکنولوژی و رشد روزافزون جمعیت بیش از پیش برتنوع و مقدار مواد زائد جامد به عنوان یکی از الاینده های اصلی محیط زیست افزوده شده است. یکی از جالب ترین گزینه ها در مدیریت موادزائدجامد بررسی میزان الودگی پسماندهای قابل بازیافت و وضعیت زیست محیطی آن است که همواره مورد توجه بوده است و مدیریت نامناسب آن موجب آلودگی و تخریب محیط زیست می شود هدف ازاین بررسی تعیین الودگی های ناشی از پسماندهای شهری و وضعیت زیست محیطی ان می باشد تا علاوه برحل مشکلات بهداشتی و زیست محیطی باعث ایجاد درامد از طریق بازیافت مواد زائد گردد بدین منظور از آمار و اطلاعات موجود درشهرداری استفاده گردید همچنین بهمنظور تعیین وضعیت آلودگی های زیست محیطی از منابع کتابخانه ای منابع معتبر اینترنتی نیز استفاده گردید نتایج نشان میدهد که درشهر رشت سرانه زباله برای هرنفر ۹۵۰ گرم درروز می باشد که با توجه به جمعیت روزانه حجم زیادی از زباله های شهری حدود ۶۵۰ تن درروز به محل دفن انتقال داده می شود که علاوه بر آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی براثر نفوذ شیرابه و آلودگی هوا از طریق سوزاندان زباله باعث مشکلات زیست محیطی و بهداشتی زیادی می شود