سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

طیبه سلطان پور – کارشناس مهندسی شیمی- کارشناس محیط زیست پالایشگاه
رضا محمدزاده – کارشناس ارشد مدیریتHSE- کارشناس محیط زیست ستادی

چکیده:

مدیریت پسماندهای صنعتی یکی ازشیوه های بسیار مناسب برای ایجاد تعامل و پیوند بین صنعت و محیط زیست و کاهش اثرات سوء فعالیت های صنعتی در محیط زیست می باشد که چنین مدیریتی با استفاده از روش های مختلف از جمله پیشگیری از آلودگی یا کمینه سازی پسماندها در مبداء تولید و در جاهایی که پسماندها تولید می شوند بازیافت و استفاده مجدد قابل اعمال است.عدم مدیریت اصولی و دقیق پسماند منجر به آلودگی محیط زیست، از دست رفتن منابع با ارزش و وقوع حوادث ناگوار می گردد. از طرفی با توجه به آثار کوتاه مدت و دراز مدت آلودگی پسماندهای صنعتی و خطرناک بر محیط زیست و انسان، مدیریت صحیح اولیه پسماند به مراتب کم هزینه تر از هزینه پاک سازی و دفن نامناسب آن‌هاست. مدیریت پسماند در واحد‌های صنعتی به دلیل تنوع پسماندهای تولیدی و حساسیت‌های مربوط به شناسایی صحیح و دفن دقیق آن‌ها، فعالیت بسیار پیچیده ای بوده و نیاز به توجه ویژه دارد.(۲۴و۲۵و۲۶) هدف از این تحقیق ، شناسایی و طبقه بندی پسماندها به منظور مدیریت آنها تا آخرین مرحله از مدیریت پسماند است .