سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد عابدینی طرقبه – سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد
علی آدینه نیا – سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد
نصرا… جاوید – سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد
حسین اسماعیل زاده – سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد

چکیده:

مشهد بعنوان یک کلان شهر که دارای شرایط ویژه می باشد بالغ بر ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ نفر جمع ی ت دارد و بطور سال یانه دارای ب یش از ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ نفر زائر می باشد. تولید زباله با توجه به تغییرات فصلی بطور میانگین بیش از ۱۷۰۰ تن در روز است که مدیریت ویژه ای را می طلبد. قسمت عمده زباله شامل پسماندهای آلی ( تر) می باشد که براساس آزمایشات متعدد در حدود ۷۰ درصد گزارش شده است بنابراین تولید کمپوست در این شرایط بعنوان یکی از راهکارهای زیست محیطی در مدیریت پسماند محسوب خواهد شد . کارخانه کمپوست مشهد با ظرفیت پذیرش ۵۰۰ تن زباله در روز در سال ۱۳۷۵ به بهره برداری رسیده است. در فرآیند کارخانه مواد آلی پس از جداسازی فیزیکی تحت کنترل بیو شیمیایی آزمایشگاه قرار گرفته و در نهایت پس از یک دوره تقریبی سه ماهه بصورت دانه بندی کمتر از ۶ میلی متر بصورت پودری به بازار عرضه می شود. آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، تغییرات کمی ت و کیفیت کمپوست تولیدی در سه سال اخیر است. افزایش تولید کمپوست دارای رشد قابل ملاحظه ای بوده است. تغیی رات رطوبت در زباله نیز پارامتر مهمی در تولید می باشد که دارای روند مشخص بوده است ( در سه سال اخیر بطور میانگین : ۶۴/۶ و ۶۲/۱ و ۶۲/۸ درصد ) و میانگین درصد مواد آلی که از دلایل بهبود کیفی کودهای آلی تلقی می شود دارای تغییر از ۴۲/۴ درصد به ۴۹/۶ درصد بوده است. در این مقاله به تشریح عوامل موثر در افزایش کمیت و کیفیت کمپوست پرداخته شده و راهکارهای افزایش راندمان نیز بررسی شده است.