سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طاهره یزدانی – محقق از شرکت مهندسین مشاور زیست گستر خزر
ذبیح ا… یوسفی – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت ساری
طاهره امیریان – کارشناسان بهداشت محیط و دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی مازندران
سمیرا حسین دوخت – کارشناسان بهداشت محیط و دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده:

زباله های عفونی یکی ازدسته بندی های مواد زائد خطرناک هستند که می توانند باعث انتقال بیماریهای عفونی شوند لذا هدف ازاین مطالعه، بررسی وضعیت زباله های عفونی وغیرعفونی مراکز بهداشتی درمانی وتشخیصی شهرستان ساری است. این تحقیق ازنوع توصیفی – تحلیلی است که برروی کلیه بیمارستان ها، مراکز بهداشت، ۱۵ آزمایشگاه و ۲۳۵ مطب در سطح شهر ساری انجام شد. دراین پژوهش از پرسشنامه و مصاحبه و مراجعه حضوری و بعضا توزین زباله استفاده شدکه اطلاعات مورد نظر براساس پرسشنامه شامل سوالات مختلف درباره وضعیت عمومی مراکز،تفکیک وروش نهایی دفع و… گردآوری شد. نتایج نشان می دهدکه سرانه زباله تولیدی دربیمارستانها ۲/۴۱kg/day 2/41 به ازای هرتخت فعال، درآزمایشگاهها ۰/۱۳kg/day به ازای هرمراجعه کننده و در مراکز بهداشت ۱/۷۳kg/day به ازای هرواحد تولیدکننده زباله عفونی می باشد وزباله های عفونی ۳۵/۸۷% از کل زباله تولیدی بیمارستان ، ۶۵/۴۲% کل زباله تولیدی آزمایشگاهها ۷/۱۱% کل زباله های تولیدی مراکز بهداشت و ۳۲/۱۹% از کل زباله های تولیدی مطب ها راتشکیل می دهد. این بررسی نشان می دهدکه درکلیه بیمارستانها، مراکز بهداشت و ۵۴/۷۸% از مطب ها، ۷۶/۹۲% ازآزمایشگاهها عمل تفکیک زباله صورت می گیرد. تحقیق نشان داد بیشترین کمیت تولید زباله عفونی به ترتیب مربوط به بیمارستان ها، بصورت کامل انجام نمی شود که علت آن می تواند عدم وجود شبکه مستقل جمع آوری و دفع متمرکز و مناسب زباله عفونی باشد.