سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حسین سینکا کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه بیرجند
محسن احمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه بیرجند
حسن حسن زاده حسین آبادی – استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
موسی احمدپور – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر

چکیده:

با پیشرفت علوم و تکنولوژی، تولید و مدیریت مواد زاید جامد نیز تحت بررسی های فراوان علمی و پژوهشی قرار گرفته است. نرخ تولید زباله و ترکیبات فیزیکی آن به عوامل متعددی بستگی دارد که این عوامل در مناطق مختلف فرق دارد. یکی از جالب ترین گزینه ها در مدیریت مواد زاید جامد، بازیافت مواد زاید جامد است که از طریق صرفه جویی های اقتصادی و فواید محیط زیستی همواره مورد توجه بوده است. هدف از این بررسی تعیین کمیت زباله های قابل بازیافت شهری در شهر ساری و اهمیت اقتصادی و زیست محیطی آن می باشد تا علاوه بر حل مشکلات محیط زیست و پرداخت هزینه برای انتقال زباله به مکان دفن، باعث ایجاد درآمد از طریق بازیافت مواد زائد گردد. بدین منظور از آمار و اطلاعات موجود در استانداری استفاده گردید. برای اطمینان بیشتر، به منظور تعیین اجزای تشکیل دهنده و درصد زباله نمونه برداری انجام شد. همچنین به منظور تعیین برآورد اقتصادی- محیط زیستی و مطالعات تکمیلی از منابع کتابخانه ای و منابع معتبر اینترنتی نیز استفاده گردید. نتایج نشان می-دهد که سرانه زباله برای هر نفر ۸۰۰ گرم در روز می باشد. درصد وزنی مواد فسادپذیر ۷۷%، کاغذ ۷%، پلاستیک %۵، شیشه ۵%، فلزات ۴%، بدست آمد. میزان انرزی حاصل از سوختن، و سود حاصل از بازیافت زباله به ترتیب،۱۳۱۱۵۲۱۱ گیگا ژول و ۳۰۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد که علاوه بر جنبه اقتصادی، موجب احیاء جنگلها و کاهش تخریب منابع طبیعی و محیط زیست می-شود. با توجه به درصدهای ذکر شده در ترکیب زباله شهر ساری، توجه به بازیافت این مواد را برای ما روشن می سازد.