سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شقایق اقدسی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
محمدحسین سینکاکریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
علیرضا پورخباز – استادیار دانشگاه بیرجند
سیدحمید حسینی – دانش آموخته کارشناسی منابع طبیعی

چکیده:

تولید روزافزون پسماندها ازجمله کاغذ و فلزات و دفع غیراصولی آنها به محیط زیست موجب اتلاف سرمایه های ملی و همچنین از بین رفتن منابع طبیعی می شود با توجه به اهمیت بازیافت دراین تحقیق کمیت زباله های قابل بازیافت شهرستان آمل تعیین شد و جنبه های اقتصادی و محیط زیستی بازیافت پسماندهای قابل بازیافت درشهرستان آمل مورد بررسی قرارگرفت این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است که درسال ۱۳۸۹ درمناطق تحت پوشش شهرستان آمل انجام گرفت جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری با مسئولان سازمان مدیریت پسماند اداره خدمات شهری شهرداری آمل و مطالعه اسناد و مدارک موجود دراین سازمان ها و مشاهدات میدانی و مطالعات کتابخانه ای صورت گرفت نتایج نشان داد که سرانه زباله برای هر نفر در شهرستان آمل ۹۰۰ گرم در روز می باشد درصد وزنی مواد فسادپذیر ۸۰% و کاغذ۵٫۵% و پلاستیک۵% و شیشه ۵٫۵% و فلزات ۲٫۱% و ۱٫۹ سایر مواد بدست آمد. میزان انرژی حاصل از سوختن و سود روزانه حاصل از بازیافت زباله به ترتیب ۲۰۷۸۶۱۱گیلگاژول و ۱۴۵۲۸۵۳۰۰ ریال می باشد که علاوه برجنبه اقتصادی موجب کاهش تخریب منابع طبیعی و محیط زیست می شود.