سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی توفیقی – دانشگاه عل موصنعت ایران- دانشکده برق – قطب علمی اتوماسیون و بهره برد
محسن کلانتر – دانشگاه عل موصنعت ایران- دانشکده برق – قطب علمی اتوماسیون و بهره برد

چکیده:

چگالی تابش، دمای محیط و سرعت باد ورودی های ماژولPVهستند که در ازای دریافت آنها علاوه بر تولید توان الکتریکی، حرارت نیز تولید می گردد. افزایش دما موجب افت در مشخصه های الکتریکی آن می شود. در صورتی که ماژول PVدر شرایطی نصب شده باشد که در معرض وزش باد قراربگیرد، موجب خنک شدن آن و بهبود پارامترهای خروجی آن میشود.در این مقاله مدل حرارتی ماژول فتوولتائی ارائه شده و آن را براساس المانهای الکتریکی مدل نموده و معادلات حالت آن بیان شده است. همچنین آنالیز حساسیت به عنوان ابزاری برای بررسی نرخ تغییرات در کمیتهای خروجی سیستم درازای تغییرات جزئی در پارامترهای سیستم انتخاب شده است.در ادامه از این روش برای بررسی حساسیت دمای ماژولPV نسبت به تغییرات ورود یها بهره گرفته شده و معادلات آنالیزحساسیت تعیین شده است. با انتخاب ورودیهای مناسب آنالیزحساسیت انجام شده و نتایج حاصل از آن با تغییرات بازده ماژول به عنوان یکی از اصلی ترین مشخص ه های ماژولPV مقایسه شده و کارآیی این روش بحث شده است.