سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وجیهه السادات فدکی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی اصفهان
مجتبی ازهری – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مطالعه حاضر به بررسی کمانش ورقهای با خواص ناهمسان در ضخامتFGM)مستطیلی نسبتاً ضخیم پرداخته است. در ورقهایFGM خواص ماده در ضخامت ورق دستخوش تغییرات تدریجی میشود. تئوری حاکم بر ورق تئوری برشی مرتبه سوم میباشد. حل با استفاده از روش نوارمحدود و بر مبنای اصل انرژی انجام گرفته است. در نهایت، اعمال اصل حداقل انرژی پتانسیل کل ورق منجر به تشکیل یک مسئله مقادیر ویژه خواهدشد، که با حل آن بار کمانشی ورق بدست خواهد آمد. مقایسه نتایج حاصل از این مطالعه با مقادیر مشابه مقالات معتبر نشاندهنده دقت مناسب روش میباشد