سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وجیهه السادات فدکی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی اصفهان
مجتبی ازهری – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کمانش حرارتی ورق های با خواص ناهمسان در ضخامتFGMs) در این مقاله ارائه شده است. در ورق هایFGM خواص ماده به صورت تدریجی و پیوسته در ضخامت تغییر میکند، در صورتیکه ضریب پواسون در ضخامت ورق یکسان فرض می شود. در این مطالعه از تئوری برشی مرتبه سوم استفاده شده است. حل با استفاده از روش نوار محدود انجام گرفته است. مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از حل کمانش ورق بر مبنای تئوری کلاسیک، برشی مرتبه سوم و برشی مرتبه دوم مؤید دقت این روش می باشد.