سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا یعقوب زاده – مربی پژوهشی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
رضا صفری –
رضا پور غلام –

چکیده:

امروزه بیش از نیمی از جمعیت زمین متکی به آبهای زیرزمینی به عنوان منبع آب آشامیدنی هستند. جای تعجب نیست که کشف آلودگی آبهای زیرزمینی در تمام دنیا موجب بروز نگرانیهای شدیدی شده است. آبهای زیرزمینی از طریق زهاب حاصله از مزارع کشاورزی کود داده شده و مناطق صنعتی، آلوده می‌شوند. صاحبان خانه‌ها با ریختن مواد شیمیایی به داخل فاضلاب یا روی زمین، آبهای زیرزمینی را آلوده می‌کنند. در این تحقیق جامعه موردبررسی آبهای زیر زمینی رودخانه هراز، حوضه سد منگل در استان مازندران بوده است مجموعا ۵ نمونه از ۵ ایستگاه (کلوده، هلوم سر، سد منگل، لاریجان، آب اسک) به طور ماهانه و در طول یک سال (مجموعاً ۱۲ دوره نمونه برداری) از نظر وجود کلی فرمها مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج آزمایشات نشان داد که جمعیت کلی فرمها بسته به زمان و مکان نمونه برداری متفاوت بوده است. از بین این ۵ ایستگاه آب اسک آلوده ترین از نظر آلودگی به کلیفرمها بوده وایستگاه هلوم سرکمترین آلودگی را دارا بوده است.