سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مقیمی – دکتری و استادیار گروه معماری دانشگاه زنجان،
غزل سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه معماری دانشگاه زنجان
علی نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه عمران دانشگاه گیلان

چکیده:

حوادث غیرمترقبه اتفاقاتی هستند که بطور غافلگیر کننده و گاه اجتناب ناپذیر رخ داده و با تاثیر بر منابع مادی و انسانی و قطع روند طبیعی حیات،خارج از ظرفیت تطابق جوامع بوده و گاه بدون کمک های ملی و بین المللی به فاجعه های انسانی منتهی می گردند. از جمله مشکلات حوادث غیرمترقبه، اسکان آسیب دیدگان می باشد؛ نظر به اینکه مشکلات عدیده ای در اسکان موقت کوتاه مدت )اضطراری( می تواند به وجود بیاید، یک طرح اسکان موقت کوتاه مدت با روشی صحیح و منطبق بر استانداردهای بین المللی می تواند به نحو چشمگیری از مشکلات فوق بکاهد. در این مقاله به بررسی اردوگاه های موجود در ایران و ارائه الگوی جدید پرداخته می شود