سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طاهره جلالی عنصرودی – دانشجوی دکتری گرایش اقلیم شناسی دانشگاه تبریز
فاطمه سرافروزه – دانشجوی دکتری گرایش اقلیم شناسی دانشگاه تبریز
منیره بالازاده قاضی جهانی – دانشجوی ارشد گرایش ژئومورفولوژی دانشگاه اردبیل

چکیده:

یکی از انواع مهم و در حال رشد توریسم، توریسم مربوط به روستا و مناطق روستایی می باشد. این نوع توریسم باعث رونق همه جانبه روستاست. چرا که توسعه کالبدی روستا , زیر ساخت ها و ایجاد مکانهای اقامتی ، تفریحی ، … در مناطق روستایی برای گردشگران، در نهایت به نفع خود مردم روستایی است. برخوردهای فرهنگی و اجتماعی با گردشگران باعث رشد فرهنگی و اجتماعی مردم روستا می شود. از آنجا که توریست مناطقی را برای مقصد انتخاب می کند که دارای شرایط اقلیمی مناسب باشد اقلیم می تواند بعنوان یک منبع تفریحی در مکانها و زمانهای مختلف در یک طیف مطلوب تا نامطلوب قرار بگیرد. هدف این تحقیق مطالعه توانمندیهای کلیماتوریستی پایکوههای سهند جهت جذب گردشگر است. بدین منظور با استفاده از شاخص اولگی و نرم افزارArc View به ارزیابی و پهنه بندی اقلیم توریستی پایکوههای سهند پرداخته شد. برای تحلیل وضعیت حرارتی فضاهای آزاد در رابطه با آسایش انسان شاخص اولگی به کار گرفته شد. مطابق نتایج به دست آمده در ماههای خرداد، تیر و مرداد در کلیه روستاهای واقع در پایکوههای سهند راحتی بیو کلیمایی از نوع مطلوب و خیلی مطلوب حاکم بوده اما در شهریور ماه در روستاهای واقع در پایکوههای شرقی کوه سهند شرایط عدم آسایش و در سایر پایکوههای سهند راحتی بیوکلیمایی از نوع مطلوب حاکم می باشد