سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فریبا حنیفی – استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
آزیتا جویباری – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

عصر حاضر با ویژگیهای خاص خود پیامدهای بسیاری را داشته است و همه سازمان ها اعم از دولتی و غیردولتی اموزشی و غیرآموزشی بطور خودآگاه و یا ناخودآگاه تغییر یافته اند از جمله مهمترین این ویژگیها تغییرات سریع در زمینه فناوری بوده است که در مدارس هوشمند بعنوان یکی از پدیده های نوظهور در هزاره سوم قابل بحث و بررسی است طبیعی است که هر پدیده نوظهوری دارای ارکان اصول اهداف و استراتژیهای خاص خود نیز می باشد و تبع همین نکات مهم مدیریت آن نیز منحصر به فرد می باشد بنابراین و براساس تحقیقات انجام شده تطبیقی در زمینه فنا وری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت مدارس هوشمند مقاله حاضر در صدد است پس از ارائه تعاریفی از مدارس هوشمند کلیات آن را که شامل اهداف اصول ارکان و استراتژی های مدارس هوشمند است مورد بررسی قرار دهد و پس ازذکر مهارتهای حرفه ای مدیریت این نوع مدارس چهارچوبی را جهت تسهیل مدیریت آنها در کشور ایران در هزاره سوم ارائه نمایند و کل بحث را جمع بندی کند.