سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایراهیم میرزایی – کارشناس ارشد عمران ، عضو هیات علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات
احسان فرشته پور – کارشناس ارشد عمران ، مدرس ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات

چکیده:

جمعآوری و پردازش دقیق اطلاعات مهمترین ابزار توسعه ایمنی در جادهها است. در مطالعات مربوط به ایمنی و سایر مسائل مربوط به حمل و نقل ، همواره اطلاعات اخذ شده از ترددشماری و آمار بدست آمده از تصادفات سالهای گذشته ، تاثیر بسیار زیادی در بهبود ایمنی راه دارد. این در حالی است که در ایران کلاسبندی وسایل نقلیه در ترددشمارهای مکانیزه با کلاسبندی وسایل نقلیه در فرمهای کام ۱۱۳ که اطلاعات تصادفات در آنها ثبت میشود متفاوت است. این مساله سبب میشود که برقراری ارتباط بین این دو منبع مفید اطلاعات در بهبود ایمنی ممکن نشود. در این مقاله به بررسی موضوع کلاسبندی ترددشمارها و فرمهای کام پرداخته شده است. در انتها نیز با استفاده از یک مطالعه موردی از محور بجنورد- آشخانه اهمیت موضوع نشان داده شده است.