سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عذرا عطائی عظمی – دانشیار گروه زیست شناسی علوم گیاهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه- ساو
معصومه پارسیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد
بابک دلنواز هاشملویان – دانشیار گروه زیست شناسی علوم گیاهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه- ساو

چکیده:

باریجه (Ferula Gummosa Boiss.) از خانواده چتریان (Apiaceae) Umbelliferae و از گیاهان بسیار ارزشمندو انحصاری ایران است.به علت مونوکارپیک بودن ودوره طولانی خواب بذر ،تکثر ی این گیاه به راحتی انجام نمی شود.در حال حاضر محصولات مختلفی از این گا یه در صنایع آرایشی – بهداشتی ،دارویی و غذایی در جهان تولید می شود.در جهت توسعه مطالعات بیوتکنولوژیکی ، کشت بافت گیاه باریجه با استفاده از جوانه گیاه، در محیط پایه MS همراه با ۳۰ گرم ساکارز و ۸ گرم آگار و در تیمارهای هورمونی BAP و NAA با غلظت های (mgL-1 ) و۰/۱ و ۰/۵ و ۱ و ۱/۵ و ۲ در تاریکی انجام گرفت . بررسیهای انجام شده نشان میدهد که کالوس باریجه در تیمارهای هورمونی متفاوت به خوبی رشد می کند اما بالاترین درصد تولید کالوس در تیمار BAP و NAA هر یک با غلظت ۱/۵ میلی گرم در لیترحاصل شد. را بین اساس کشت بافت این گیاه با ا ت سفاده از محیط های هورمونی و ریزنمونه مناسب در فاز تولید کالوس وسپس ریزازدیادی و تولید انبوه و جلوگیری از انقراض آن توصیه می شود.