سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی پشم فروش – کارشناس ارشدمهندسیمواد

چکیده:

اثرسرب برروی ساختار مرفولوژی و رفتار خوردگی پوشش گالوانیزه غوطه وری گرم Zn-%1Pb بوسیله ی میکروسکوپ نوری میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM همراه با طیف سنج متفرق کننده انرژی Eds و تفرض اشعه ی x بررس شد و نیز رفتار پوشش تحت شرایط خوردگی پاشش نمک و غوطه وری آزمایش شد این بررسی نشان دداد که سرب برای عملکرد خوردگی پوشش از ان جهت که فعالیت مخرب یونهای کلرید را محدود می کند بسیار مفید بوده و کیفیت پوشش را افزایش میدهد همچنین سرب به صورت یکنواخت درپوشش رسوب نمی کند و یک غلظت غیرمعمول از اتم های سرب درمناطق خاض با یک جهت کریستالوگرافی مرجح درفاز اتا دیده می شود.