سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شهناز طنابیان –

چکیده:

تحقیق حاضر سعی دارد تا بررسی تکنیک های چروک پارچه که تقریباً چهار دسته می باشند با طرح هدف کلی بررسی کریت چروک پارچه و اهداف جزئی همانند کاربرد این تکنیک در لباس میهمانی و شب ملزومات لباس ، چگونگی بهکارگیری این تکنیک در بخش های مختلف یا کل لباس مثل دامن ، بالاتنه ، آستین ، بپردازد . به همین منظور محقق با توجه به مساله مورد تحقیق پرسشهای مطالعاتی را به شرح ذیل مطرح نموده استتکنیک های چروک پارچه بر چه اساسی تقسیم بندی شده است بررسی چگونگی محصور نمودن تکنیک در غلب برش های لباس ارتباط مبانی هنرهای تجسمی با چروک پارچه استفاده از روش توصیفی و اطلاعات به روش کتابخانه ای اطلاعات از طریق کتابهای آموزشی موجود فیش برداری مجلات مرتبط با تحقیق و سایتهای معتبر علمی جمع آوری شده است جامعه آماری شامل بررسی انواع چروک های مختلف و حجم نمونه لباس میهمانی و شب و البته لباسی که در آن از تکنیک چروک استفاده شده باشد .در پایان پس از تکنیک ها به پرسشهای مطالعاتی پاسخ داده و به این نتیجه رسیده ایم که چگونه از چروک پارچه در ساخت پارچه ای جدید بهره برد و آنرا دربرشهای لباس گنجاند