سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر تابع بردبار –
رضا رازانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،گروه مهندسی ع

چکیده:

یکی از روش های کاهش نیروی برش پایه سازه ها در هنگام زلزله استفاده از جداسازهای لرزه ای می باشد. سیستم های جداسازی مختلفی در این زمینهاز قبیل جداگرهای الاستومری،سربی، آونگ اصطکاکی وارونه و گهواره ای تاکنون در جهانمورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله با پیشنهاد یک سیستم جداسازی ابداعی به صورت، ستونهای با انتهای انحناء دار استخوانی شکل، در پی و سقف طبقه اول سازه، که دارای مکانیزم های حرکت گهواره ای و پاندول اصطکاکی می باشد، مکانیزم جداسازی و میزان کاهش برش پایهبرروی قاب های فولادی ۴،۲ و ۶ طبقه یک دهانه به صورت ۲ بعدی مورد بررسیقرار گرفته است. دراین سیستمستون ها به صورت یک جسم کاملا صلب در هنگام اعمال بار جانبی دچار چرخش و لغزش می شوند وسازه می تواند در راستای بار جانبی اعمالی، حرکت نماید و برش پایه را کاهش دهد.در اثرحرکت و لغزش اصطکاکی سطوحبر روی یکدیگر در بالا و پایین ستون ها، میزان زیادی از انرژی زلزله نیز میرا می گردد