سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کریم سلطان زاده – گروه برق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نج فآباد
مجید دهقانی – استادیار گروه برق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نج فآباد
علیرضا توکلی – استادیار گروه برق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نج فآباد

چکیده:

در ایران مهم ترین فراورده نفتی که در داخل کشور مصرف می شود، بنزین است. این سوخت به دلیل کاربرد گسترده در شبکه حمل ونقل کشور، نقش بسیار مهمی در چرخه اقتصادی ایران دارد و هرگونه تغییر و تحول در وضعیت تولید و افت تأمین آنها بر وضعیت اقتصادی کشور مؤثر است. بیشترین سهم مصرف بنزین در بخش حمل و نقل شهری کشور مربوط به خودروهای شخصی است. بنابراین بیشترین توجهات برای کاهش مصرف بنزین در کشور باید به سمت یافتن جایگزینی مناسب برای خودروهای موجود در حمل و نقل های کوتاه شهری باشد. دوچرخه های الکتریکی بهترین پیشنهاد برای استفاده به جای ماشین های بنزین سوز در حمل و نقل های شهری است. راندمان دوچرخه های الکتریکی چندین برابر موتورهای احتراق داخلی است و برخلاف آنکه موتورهای احتراق داخلی بنزین مصرف می کنند، آنها از انرژی پاک الکتریکی استفاده می کنند. همچنین کاربرد این دوچرخه ها وابستگی به منابع محدود سوخت های فسیلی را کاهش می دهند. در این مقاله سعی شده است تا ضمن آشنایی با دوچرخه های الکتریکی، به طور ویژه با استفاده از آنها به جای وسایل نقلیه بنزین سوز در حمل و نقل های شهری به بررسی اثر آن در کاهش مصرف سوخت پرداخته شود