سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی ثمره – شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان
محمد مهدی پورامیری – شرکت انرژی های نوین مهرآباد ایران
سیدمحمود عطاری – شرکت توزیع برق جنوب کرمان

چکیده:

از آنجایی که حدود ۲۰تا۳۰ درصد انرژی مصرفی درخانه صرفتولید آبگرم بهداشتی می گردد صرفه جویی دراین زمینه تاثیر بسزایی درکاهش مصرف انرژی درکشور دارد باتوجه به عدم گسترش شبکه گازرسانی درمناطق گرمسیر جنوب استان کرمان و بهره مندی این مناطق از پتانسیل بسیارخوب انرژی خورشیدی بکارگیری ابگرمکن های خورشیدی جهت تولید آب گرم بهداشتی منازل تاثیر زیادی درصرفه جویی مصرف برق دارد دراین مقاله نتایج تحلیل یک پروژه انجام شده درزمینه تاثیر نصب آبگرم کن های خورشیدی دریک شهرک ۱۵۱ واحدی درشهرجیرفت درجنوب استان کرمان برکاهش مصرف برق و تولید آلودگی ارایه شده است نتایج این تحلیل موثر بودن استفاده ازاین آبگرم کن ها را درهردو مورد به وضوح نشان میدهد ضمن اینکه میتوان با تکیه برتحلیل های مشابه درابعاد بزرگ بصورت مناسب تری سیاست های کلان کشور را تعیین نمود.