سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فوزیه اقتصاد – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی محیط زیست
افشین تکدستان – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپوراهواز
امیرحسام حسنی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدصادق سخاوتجو – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

درنتیجه تصفیه بیولوژیکی فاضلاب همواره لجن مازاد تولید میشود که از بزرگترین مشکلات سیستمهای تصفیه بیولوژیکی هوازی نظیر لجن فعال می باشد سابقه کاهش لجن مازاد تولدیی درایران شامل استفاده از روشهایی نظیر افزایش DO تغییر در اکسیژن محلول بهینه سازی پارامترهای تصفیه کلرزنی ازن زنی و افزایش درجه حرارت می باشد درسطح جهان نیز علاوه بر روشهای ذکرشده از افزودن مرحله بی هوازی افزایش زمان ماند سلولی ازن زنی جزیی به لجن و شیوه فراصوتی استفاده گردیدها ست هدف از این تحقیق کاهش ضریب تولید بیومس و درنتیجه کاهش لجن مازاد بیولوژیکی با استفاده از فرایند فنتون می باشد ابزار و روشهای گوناگونی که دراین تحقیق مورد استفاده قرارگرفته است شامل دستگاه ها و لوازم جمع آوری اطلاعات تهیه فاضلاب مصنوعی راه اندازی پایلوت نمونه برداری انجام آزمایشات و بررسی و نتیجه گیری از داده ها می باشد. دراین تحقیق از پایلوت لجن فعال با گنجایش ۶۰ لیتر استفاده گردید پس از برقراری شرایط پایدار درراکتور پارامترهای COD,BOD5,DO,MLSS,TSS,PH,SVI مورد آزمایش قرارگرفت میزان ضریب Y در زمان ماند سلولی ۱۰ روز برابر mgBiomass/mgCOD0/58و راندمان حذف COD 95درصد محاسبه گردید.